ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป