ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

โทรศัพท์ : 02-507-7583 , 02-507-7585

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

โทรศัพท์ : 02-507-7583 , 02-507-7585
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ